KỸ NĂNG

Hãy luôn là người hoàn thành mục tiêu

Bạn là người hoàn thành khi bạn hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn không hoàn thành mục tiêu, bạn không phải là người hoàn thành. Đây là cách nghĩ đơn giản, hai chiều về sự hoàn thành. Hoàn thành có nghĩa là đạt được, tiến tới. Bạn chọn gì để đạt được, tiến tới hay […]

Dũng cảm là cổng vào

Trong cuốn sách Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, Dr. David Hawkins đã miêu tả cấu trúc trạng thái cảm xúc con người bắt đầu với sự hổ thẹn và tội lỗi cuối cùng dẫn đến hòa bình và những điều sáng tỏ. Hawkins nói rằng những trạng thái cảm xúc xấu […]

Kiên nhẫn với bản thân

Kiên nhẫn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà bạn cần phát triển nếu bạn quan tâm đến phát triển bản thân. Nó cũng là một trong những phẩm chất khó thực hiện nhất. Bạn nghĩ rằng bạn đã tìm ra những gì bạn muốn làm và thực hiện ngay lập tức […]

Làm chủ kiến thức cơ bản

Nếu mình có thể nói mình có một sức mạnh vuợt trội, thì đó là khả năng tự mình học rất nhanh. Hơn bất cứ kỹ năng nào khác trong khoảng thời gian dài nhất. Thậm chí khi mình không giỏi về một lĩnh vực nào đó, mình thường có khả năng học nó và […]