TÀi CHÍNH

Quên đi thiếu thốn để đầy đủ

Mình đã tận hưởng những năm tháng dư giả vì mình tập trung vào sự giàu có, giá trị, và tha thứ hơn là vào thiếu thốn và nghèo khó. Bạn có thể học rằng suy nghĩ như người giàu là kết quả của sự giàu có, nhưng mình nhận ra rằng suy nghĩ là […]

Hãy là một người nghèo khó thú vị

Loại bỏ giới hạn niềm tin vào sự giàu có không giúp nhiều nếu bạn vẫn giữ mãi giới hạn niềm tin vào sự nghèo khó. Liệu bạn có thể là người hoàn toàn nghèo khó trong phần còn lại của cuộc sống mà vẫn tỏa sáng ? Nếu bạn chưa nhận ra điều này, […]

Đừng mong muốn có tiền một cách trực tiếp

Luật hấp dẫn có thể rất hiệu lực. Nó hơn cả sự ao ước, ý định và mường tượng. Mình biết rất nhiều người mong muốn tiền bạc đến với họ. Họ giữ mong muốn đó trong nhiều năm và họ thường thu về rất ít hoặc không đồng nào theo cách đó. Họ tự […]

Đầu tư tài sản

Gần đây mình giành 3 tuần tham dự một khóa học về tài chính. Chủ đề quan trọng nhất là cách sử dụng tài sản. Phân chia tài sản muốn nói đến bạn sử dụng tiền bạn có như thể nào để đầu tư. Bao nhiêu phần trăm bạn đầu tư vào những quỹ đầu […]