SÁCH HAY MỖI NGÀY

Lộ trình triệu phú Autoroute du Millionnaire

Trái ngược với niềm tin phổ biến được truyền lại bởi nhiều « bậc thầy về tiền bạc », những người ủng hộ việc làm giàu chậm trong vòng 40 năm thì MJ DeMarco đã miêu tả trong cuốn “Lộ trình triệu phú” là có một con đường nhanh chóng để đi đến sự giàu có. MJ […]

Tuần làm việc 4 giờ Tim Ferrris

Tuần làm việc 4 giờ thực sự là một cuốn sách kinh điển mà bất kỳ những doanh nhân nào trong thế kỷ 21 nên đọc. Đây là một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến cách mình nhìn nhận về một thế giới mới, cách làm việc mới trong thời đại mới.