THÀNH CÔNG

Mẫu người thành công

Đây là mẫu người mà mình nhìn thấy từ những độc giả lâu năm của mình. Họ trước tiên đi đến mục tiêu của họ. Họ có thể cam chịu những khởi đầu thất bại. Họ có thể trì hoãn bây giờ và về sau. Nhưng nếu mục tiêu quan trọng đối với họ, như […]

Bạn là người sợ thất bại ?

Nếu bạn muốn tăng tỷ lệ thành công, bạn phải tăng tỷ lệ thất bại. Thành công đến ít nhất một phần từ khối lượng việc thử sức của bạn. Nếu bạn muốn bán nhiều hàng hơn, bạn phải thực hiện nhiều cuộc gọi tới khách hàng. Một nguyên lý khá đơn giản và tồn […]