ĐỌC SÁCH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Hiệu quả, Quản lý thời gian:

The 7 Habits of Highly Effective People. viết bởi Stephen Covey (Hiệu quả cá nhân)

Getting Things Done viết bởi David Allen (công việc và năng suất)

The Now Habit viết bởi Neil Fiore (vượt qua sự trì hoãn)

Now, Discover Your StrengthsStrengthsFinder 2.0. viết bởi Marcus Buckingham (tìm lại sức mạnh của bạn)

Master Your Workday Now! viết bởi Michael Linenberger

Is Your Genius at Work? viết bởi Dick Richards

The Power of Less viết bởi Leo Babauta

Learned Optimism viêt bởi Martin Seligman

Feel The Fear And Do It Anyway viết bởi Susan Jeffers (vượt qua sự trì hoãn)

Kinh doanh, Thành công, Giàu có

The Talent Code viết bởi Daniel Coyle (sự vĩ đại)

Little Bets viết bởi Peter Sims (chuyển những thất bại nhỏ thành những thành công lớn)

The Pumpkin Plan viết bởi Michael Michalowicz (chiến lược để lớn mạnh trong kinh doanh)

The Innovator’s DNA viết bởi Jeff Dyer (sự đổi mới)

Le personal MBA viết bởi Josh Kaufman (Kỹ năng kinh doanh cơ bản)

The Millionaire Course viết bởi Marc Allen (Sự giàu có)

Small Time Operator viết bởi Bernard B. Kamoroff (băt đầu công việc kinh doanh nhỏ)

Think and Grow Rich viết bởi Napoleon Hill (sự giàu có)

The Intelligent Entrepreneur viết bởi Bill Murphy (kinh doanh thành công)

The Presentation Secrets of Steve Jobs viết bởi Carmine Gallo (kỹ năng trình bầy)

The 48 Laws of Power viết bởi Robert Greene

The Psychology of Winning viết bởi Denis Waitley (chiến thắng)

Stein on Writing viết bởi Sol Stein (kỹ năng viết)