Tầm nhận thức thời gian của bạn là gì ?

Một nhân tố làm nên sự khác biệt lớn trong mức độ bạn kiểm soát cuộc sống là tầm nhận thức thời gian của bạn. Trong vòng một ngày hay một tuần, bạn có khoảng thời gian hợp lý để kiểm soát cuộc đời bạn nhưng độ chắc chắn thường không là 100%. Vì trong […]

Bạn đặt mục tiêu lớn như thế nào ?

Mình rất biết ơn những người có mục tiêu lớn. Nếu không thế giới của chúng ta sẽ không tồn tại cũng như đất nước, thành phố, gia đình chúng ta đang sống, máy tính, intenet, hay bữa ăn sáng hay sự tự do mà chúng ta có ngày hôm nay. Cuộc sống của rất […]

Làm chủ kiến thức cơ bản

Nếu mình có thể nói mình có một sức mạnh vuợt trội, thì đó là khả năng tự mình học rất nhanh. Hơn bất cứ kỹ năng nào khác trong khoảng thời gian dài nhất. Thậm chí khi mình không giỏi về một lĩnh vực nào đó, mình thường có khả năng học nó và […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]