Xây dựng kế hoạch để hành động

Tuần trước mình có đọc « Execution » viết bởi Larry Bossidy và Ram Charan. Mặc dù cuốn sách này dài, chứa đầy những câu chuyện dài lặp đi lặp lại và có thể giảm ít nhất một nửa số trang sách, nhưng mình thích thông điệp « thực thi là một phần quan trọng của kế hoạch ». […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]

Trách nhiệm cá nhân

Một thách thức khó khăn để hoàn thành mục tiêu là nhận thức được những việc còn lại phải làm và tiếp tục thực hiện mục tiêu đó. Biết bao nhiêu lần bạn thiết lập mục tiêu, bắt đầu thực hiện việc với dự định tốt và sau một thời gian, bạn nhận ra mục […]

Kế hoạch những công việc ưu tiên của bạn

Bạn có thể quen với ý tưởng thiết lập các ưu tiên. Bạn nhìn vào danh sách công việc hay nhiệm vụ sắp xếp theo trình tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Sau đó bạn tập trung vào việc làm những công việc quan trọng nhất trước khi xử lý những […]