14 lý do để trở nên có nhận thức hơn

Lợi ích có được khi bạn trở nên có nhận thức hơn là gì ? Tại sao bất cứ ai cũng quan tâm tới điều này ? Và tăng sự nhận thức có nghĩa là gì ? Trong khi tăng sự nhận thức có thể chắc chắn tăng cường sự phát triển tinh thần của […]

Dũng cảm sống một cách có ý thức

An toàn hoàn toàn là một sự mê tín. Nó không tồn tại trong tự nhiên. Tránh nguy hiểm rốt cục cũng không an hơn là đối mặt với nó. Cuộc sống hoặc là đối mặt với những cuộc phưu lưu hoặc không là gì cả. Giữ chúng ta hướng đến những thay đổi với […]