Chuyển nỗi sợ hãi thành sự tự tin

Phần lớn nỗi sợ hãi của chúng ta là không thực tế. Chúng ta trải qua áp lực, do dự, lo lắng, và bực bội qua những việc không thực sự nguy hiểm trong thực tế. Cảm xúc này có thể làm chúng ta khép mình trong khi hành động mang lại nhiều lợi ích […]

Dũng cảm là cổng vào

Trong cuốn sách Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, Dr. David Hawkins đã miêu tả cấu trúc trạng thái cảm xúc con người bắt đầu với sự hổ thẹn và tội lỗi cuối cùng dẫn đến hòa bình và những điều sáng tỏ. Hawkins nói rằng những trạng thái cảm xúc xấu […]

Sự rèn luyện xóa bỏ nỗi sợ hãi

Một cách tốt để vượt qua nỗi sợ hãi là rèn luyện xóa bỏ nỗi sợ hãi. Hãy xem xét nỗi sợ hãi của hầu hết mọi người – diễn thuyết trước công chúng. DIễn thuyết trước công chúng có nhiều hình thái – viết và tổ chức bài nói chuyện, thể hiện bài nói […]