Hành trình người anh hùng trong bạn

Mình nhìn thấy mỗi độc giả blog mình đều có các cách tiến bộ riêng của họ. Đó là con đường nội tâm nơi chúng ta bắt đầu sống như tất cả mọi người và sớm nhận ra rằng ta không thỏa mãn với cuộc sống « tầm thường », và chúng ta tiến bộ qua những […]

Bạn đặt mục tiêu lớn như thế nào ?

Mình rất biết ơn những người có mục tiêu lớn. Nếu không thế giới của chúng ta sẽ không tồn tại cũng như đất nước, thành phố, gia đình chúng ta đang sống, máy tính, intenet, hay bữa ăn sáng hay sự tự do mà chúng ta có ngày hôm nay. Cuộc sống của rất […]