Giới hạn thất bại

Bạn sẽ làm gì khi bạn biết công việc, dự án sáng tạo, ý tưởng kinh doanh hay mối quan hệ hoàn toàn không khả thi ? Làm thế nào để bạn có thể chuyển những cảm giác thất bại đó thành kinh nghiệm lớn mạnh bản thân, bạn liệu có thể sáng tạo tối […]

Bạn là người sợ thất bại ?

Nếu bạn muốn tăng tỷ lệ thành công, bạn phải tăng tỷ lệ thất bại. Thành công đến ít nhất một phần từ khối lượng việc thử sức của bạn. Nếu bạn muốn bán nhiều hàng hơn, bạn phải thực hiện nhiều cuộc gọi tới khách hàng. Một nguyên lý khá đơn giản và tồn […]