Tầm nhận thức thời gian của bạn là gì ?

Một nhân tố làm nên sự khác biệt lớn trong mức độ bạn kiểm soát cuộc sống là tầm nhận thức thời gian của bạn. Trong vòng một ngày hay một tuần, bạn có khoảng thời gian hợp lý để kiểm soát cuộc đời bạn nhưng độ chắc chắn thường không là 100%. Vì trong […]