Thói quen và tầm nhìn về lâu dài

Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại và bạn vẫn tiếp tục với những thói quen bạn đang làm, thì bạn sẽ vẫn không hài lòng về bạn trong năm tới và thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Có rất nhiều thói quen có thể cho bạn cảm giác thỏa […]

30 ngày thành công

Một phương pháp phát triển bản thân hiệu quả là áp dụng thử thách trong vòng 30 ngày. Đây là một khái niệm mà mình học được từ công nghiệp phần mềm, nơi bạn có thể tải bản thử của một phần mềm và sử dụng nó trong vòng 30 ngàytrước khi quyết định mua […]

Môi trường tăng cường mục tiêu của bạn

Tự khẳng định mỗi ngày là điều mà bạn thường thấy trong các cuốn sách tâm lý. Mỗi ngày bạn tự khẳng định mục tiêu của bạn như thể bạn đã hoàn thành chúng. Tuy nhiên, bạn vẫn không có được kết quả nào với cách này – và trong hầu hết trường hợp điều […]