Xây dựng kế hoạch để hành động

Tuần trước mình có đọc « Execution » viết bởi Larry Bossidy và Ram Charan. Mặc dù cuốn sách này dài, chứa đầy những câu chuyện dài lặp đi lặp lại và có thể giảm ít nhất một nửa số trang sách, nhưng mình thích thông điệp « thực thi là một phần quan trọng của kế hoạch ». […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]