Tối giản đối với tài chính cá nhân

Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ nói về một chủ để mà tất cả chúng ta đều quan tâm nhưng rất ít khi chúng ta nói tới. Đó là “tiền”. Mình đơn giản muốn làm video này vì không dấu với các bạn mình là người quan tâm đến tiền và […]

Đừng mong muốn có tiền một cách trực tiếp

Luật hấp dẫn có thể rất hiệu lực. Nó hơn cả sự ao ước, ý định và mường tượng. Mình biết rất nhiều người mong muốn tiền bạc đến với họ. Họ giữ mong muốn đó trong nhiều năm và họ thường thu về rất ít hoặc không đồng nào theo cách đó. Họ tự […]