Hãy luôn là người hoàn thành mục tiêu

Bạn là người hoàn thành khi bạn hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn không hoàn thành mục tiêu, bạn không phải là người hoàn thành. Đây là cách nghĩ đơn giản, hai chiều về sự hoàn thành. Hoàn thành có nghĩa là đạt được, tiến tới. Bạn chọn gì để đạt được, tiến tới hay […]

Mục tiêu = Tự do

Hợp lý khi nói rằng nếu bạn không biết mục đích của cuộc đời bạn, bạn sẽ không dành nhiều thời gian để thực hiện nó. Vậy thì bạn sẽ giành thời gian làm những việc gì thay thế nó ? Có ba điều: 1/Làm việc cho nhu cầu của bạn, 2/Làm việc cho nhu […]