4 tài sản nào mà bạn nên đầu tư ngay hôm nay ?

Tập trung vào việc mua 4 loại tài sản này và bạn sẽ trở nên rất, rất, rất giàu. Có 4 loại tài sản chính bạn cần biết khi bạn bắt đầu đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là sở hữu một chút trong mỗi loại tài sản để bạn có một danh mục đầu tư thực sự mạnh mẽ, đa dạng.

Trong video này này, mình sẽ giải thích chi tiết từng loại trong số 4 loại tài sản. Mình cũng sẽ đưa cho bạn một số lời khuyên về cách bạn có thể bắt đầu đầu tư vào chúng, ngay cả khi bạn không có tiền để đầu tư ngay bây giờ.