Day 10 The 10X Rule: 17 điều khác biệt giữa người thành công và người không thành công

Tác giả đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu những người thành công và tìm ra thấy sự khác nhau giữa họ và những người không thành công. Sự khác biệt giữa hai nhóm người này không có gì liên quan đến nền kinh tế, giáo dục, địa lý. Dù những điều này và sự kiện này có ảnh hưởng đến họ và quan điểm của họ, chúng không là nhân tố quyết định trong cuộc sống của họ. Có những người không được học hành sinh ra trong gia đình không hạnh phúc và không giàu có nhưng vẫn thành công lớn.

Những người thành công nói, nghĩ và xử lý hoàn cảnh, thách thức và vấn đề rất khác phần lớn những người còn lại. Trong chương cuối của cuốn sách thì tác giả cũng đưa ra một loạt các ưu điểm, tính cách và thói quen mà những người thành công có. ĐIều này sẽ cho phép bạn nhận biết các thói quen và đặc trưng mà bạn nên phát triển. Cách duy nhất để thành công là hành động giống những gì mà người thành công làm. Thành công không khác gì bất cứ kỹ năng khác. Sao chép lại hành động và suy nghĩ của những người thành công, bạn sẽ tạo thành công cho chính bạn.