Day 7: Vì sao thành công là sống còn và bạn phải thành công trong cuộc sống ?

Định nghĩ thành công thực sự phụ thuộc vào cuộc sống của bạn đang ở đâu hay mối quan tâm của bạn là gì. Thành công lúc còn là trẻ con có thể là nhận được tiền tiêu vặt lần đầu. Thành công 10 năm sau có thể là có điện thoại hay phòng riêng. Thành công ở tuổi 20 có thể là có căn hộ đầu tiên của bạn. Sau đó có thể là lập gia đình, có con, được tăng chức, du lịch? KHi tuổi của bạn thay đổi thì cách bạn nghĩ về thành công cũng thay đổi. Khi bạn già hơn bạn tìm thấy thành công trong sức khỏe tốt, gia đình, con cái.

Bạn đang ở nơi đâu trong cuộc đời và điều kiện bạn đang sống, sự kiện, con người mà những mối tập trung của bạn sẽ ảnh hưởng đến khái niệm thành công của bạn. Thành công có thể được tìm thấy trong tất cả mọi mặt: tài chính, tinh thần, sức khỏe, cảm xúc, gia đình hay cộng đồng. Tuy nhiên bất kỳ nơi đâu mà bạn tìm thấy nó, điều quan trọng nhất để biết về thành công (để có nó và giữ được nó) là 3 điểm sau:

1/ Thành công thì quan trọng
2/ Thành công là nghĩa vụ
3/ Thành công có ở mọi nơi