Chuyển nỗi sợ hãi thành sự tự tin

Phần lớn nỗi sợ hãi của chúng ta là không thực tế. Chúng ta trải qua áp lực, do dự, lo lắng, và bực bội qua những việc không thực sự nguy hiểm trong thực tế. Cảm xúc này có thể làm chúng ta khép mình trong khi hành động mang lại nhiều lợi ích […]

Đầu tư tài sản

Gần đây mình giành 3 tuần tham dự một khóa học về tài chính. Chủ đề quan trọng nhất là cách sử dụng tài sản. Phân chia tài sản muốn nói đến bạn sử dụng tiền bạn có như thể nào để đầu tư. Bao nhiêu phần trăm bạn đầu tư vào những quỹ đầu […]