Sức mạnh của sự rõ ràng

H.L Hunt là người đã đứng dậy từ vỡ nợ trang trại vải bông vào những năm 1930 trở thành một nhà triệu phú khi ống ấy ra đi ở tuổi 1974, được phỏng vấn trong một chương trình ti vi và được hỏi về lời khuyên nào cho người khác muốn thành công. H.L […]

Bạn đặt mục tiêu lớn như thế nào ?

Mình rất biết ơn những người có mục tiêu lớn. Nếu không thế giới của chúng ta sẽ không tồn tại cũng như đất nước, thành phố, gia đình chúng ta đang sống, máy tính, intenet, hay bữa ăn sáng hay sự tự do mà chúng ta có ngày hôm nay. Cuộc sống của rất […]

Sống hòa hợp

Bạn có ý định chia nhỏ cuộc sống bạn thành những ô cửa khác nhau ? Sự nghiệp ở đó, quan hệ ở đây, tinh thần ở đó và sức khỏe…à, sức khỏe không ở đây và cũng không ở đó. Hoặc có thể bạn chia nhỏ cuộc sống theo thời gian thay vì không […]

Yêu thích hàng trình bạn đang đi

Nếu bạn làm việc cật lực để hoàn thành mục tiêu nhưng bạn lại không thích hành trình bạn đang đi thì bạn đang bỏ lỡ những điều cốt yếu của cuộc sống. Cam kết vào mục tiêu không có nghĩa là bạn trở thành nô lệ cho những việc mà bạn không thích, và […]