Bắt đầu với cơ thể của bạn

Nếu bạn mong muốn có nhiều cải thiện trong cuộc sống – sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe – bạn phải bắt đầu từ đâu ? Mình khuyên bạn nên bắt đầu với cơ thể của bạn. Cải thiện chế độ ăn uống và sức khỏe sẽ cho bạn kết quả tích cực trong mọi […]

Suy nghĩ hay hành động

Cân bằng giữa suy nghĩ và hành động là một thách thức cho nhiều người, đặc biệt khi bạn là doanh nhân. Bạn nên dành ra bao nhiêu thời gian cho suy nghĩ và hành động ? Chúng ta thường nghe thấy điều này « Thiết lập kế hoạch sai tượng tự lập kế hoạch […]

Đối phó với những người hà khắc

Bạn đối phó thế nào với những người hà khắc, không lý trí hay lạm dụng, đặc biệt là những người ở vị trí có quyền lực và có sự kiểm soát nhất định tới cuộc đời của bạn ? Mình chưa bao giờ gặp một người sống hoàn toàn bằng lý trí. Khả năng […]

Chăm sóc tinh thần bạn

Chất lượng tinh thần, trí tuệ của bạn quyết định chất lượng cuộc sống bạn. Nếu suy nghĩ của bạn tối tăm, không tập trung, mất phương hướng, kết quả cuộc sống bạn sẽ phản ánh điều đó. Nếu tinh thần bạn thông minh, tập trung, rõ ràng, kết quả cuộc sống của bạn cũng […]