Yêu thích hàng trình bạn đang đi

Nếu bạn làm việc cật lực để hoàn thành mục tiêu nhưng bạn lại không thích hành trình bạn đang đi thì bạn đang bỏ lỡ những điều cốt yếu của cuộc sống. Cam kết vào mục tiêu không có nghĩa là bạn trở thành nô lệ cho những việc mà bạn không thích, và chỉ tán dương điểm đến. Một sự cam kết thực sự là bạn yêu thích những gì bạn làm mỗi ngày. Bạn say mê hành trình như say mê có được được kết quả. Nếu bạn yêu thích hành trình bạn đang đi, niềm đam mê sẽ thúc đẩy bạn đi bước tiếp theo.

Nhưng chỉ có niềm đam mê thôi không đủ.

Đam mê cần hướng đi tập trung, và hướng đi đó phải đến từ ba lĩnh vực khác: Mục tiêu của bạn, Tài năng của bạn và Nhu cầu của bạn.

Trước tiên, mục tiêu và niềm đam mê phải đi cùng nhau. Nếu bạn không biết mục tiêu của cuộc đời bạn, niềm đam mê của bạn sẽ không được hướng dẫn một cách có nhận thức. Khi niềm đam mê và mục đích theo cùng một hướng, có nghĩa là bạn sẽ yêu thích hành trình bạn đi. Bạn yêu thích những gì bạn làm và điều này có ảnh hưởng một cách tích cực cho cuộc sống. Năng lượng được sinh ra và nhờ đó niềm đam mê của bạn được tăng cường rất nhiều, kết quả hiển nhiên của việc làm những gì bạn yêu thích là tạo nên sự khác biệt.

Thứ hai, niềm đam mê phải hòa hợp với tài năng. Niềm đam mê có thể đưa bạn đi khá xa nhưng có rất nhiều người đam mê nhưng không có tài và niềm đam mê không đủ để giúp họ. Bạn đã bao giờ biết một ai đó rất hứng khởi về một ý tưởng nhưng không tiến hành thực hiện chúng ? Điều tốt ở đây là tài năng có thể được phát triển – bạn có thể tự học những kiến thức và kỹ năng mới. Nhưng mục tiêu tối ưu ở đây là khám phá tài năng lớn mạnh nhất của bạn. Tài năng nào nếu bạn phát triển chúng sẽ làm bạn trở lên rất mạnh mẽ ? Bạn có thể có nhiều câu trả lời nhưng tài năng nào đi cùng với niềm đam mê ? Khi bạn làm những việc bạn yêu thích và bạn sẽ làm chúng rất tốt, niềm đam mê sẽ tăng và kết quả sẽ vượt trội.

Thứ ba niềm đam mê phải đi cùng với nhu cầu cơ bản. Ít nhất, bạn điều khiển niềm đam mê của bạn theo hướng mà bạn có thể nuôi sống bản thân bạn. Nhưng nếu bạn hòa hợp niềm đam mê, mục tiêu và tài năng thì nó không khó để thỏa mãn nhu cầu của bạn, thậm chí bạn có thể đạt được sự giàu có tài chính.

Điểm mấu chốt để thỏa mãn là làm việc từ tài năng mạnh nhất của bạn với niềm đam mê để phục vụ mục tiêu.

Làm những điều bạn giỏi nhất để đảm bảo rằng bạn đang làm việc một cách hiệu quả. Đam mê những gì bạn làm có nghĩa là bạn sẽ làm việc cật lực cho nó. Và phục vụ mục tiêu có nghĩa là bạn sẽ cống hiến và thực hiện sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của người khác. Khi bạn làm tất cả ba điều đó, bạn sẽ cống hiến giá trị lớn nhất mà bạn có thể và nếu bạn không thể tạo ra nguồn thu nhập tối ưu trong khi thực hiện điều đó, bạn sẽ không thể tạo ra được nguồn thu nhập tốt hơn khi làm những việc khác. Điều này là định nghĩa về giá trị. Nó chính xác là những gì mà mọi được sẵn sàng trả cho bạn.

Mình tin rằng tất cả mọi người đều có thể tìm thấy một lĩnh vực nơi vòng tròn niềm đam mê, mục tiêu, tài năng và nhu cầu cơ bản giao thoa. Nơi tốt nhất để bắt đầu với mục tiêu là lắng nghe từ tiềm thức của bạn. Khi bạn nắm bắt được mục tiêu hãy tiến đến niềm đam mê và tài năng. Có khả năng bạn yêu thích làm nhiều thứ và bạn có thể tốt trong nhiều lĩnh vực. Hãy phân loại và viết chúng ra. Sau đó giành thời gian để xem xét vùng giao thoa giữa mục tiêu, niềm đam mê và tài năng. Nhớ rằng vòng tròn tài năng có thể được thay đổi với sự học hỏi và xây dựng kỹ năng mới.

Khi bạn tìm ra được vùng giao thoa giữa mục tiêu, niềm đam mê và tài năng, nhu cầu có xu hướng khá dễ dàng để được thỏa mãn. Ba lĩnh vực này sẽ đưa ra một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Đây là cách nghĩ khác:

Nhu cầu = Việc bạn phải làm

Tài năng = Việc bạn có thể làm

Niềm đam mê = Việc bạn yêu thích làm

Mục tiêu = Việc bạn nên làm

Rất nhiều người nhìn 4 lĩnh vực này như là sự xung đột. Bạn đã bao nhiêu lần nghe thấy những câu nói hạn chế như « Bạn không thể kiếm tiền (nhu cầu) trong khi làm những việc mà bạn yêu thích (đam mê) » ?

Mình tin rằng tất cả mọi người đều có thể tìm thấy một con đường đi mà bốn lĩnh vực này được hài hòa. Bạn có thể tìm thấy cách để làm việc từ những điểm mạnh nhất, làm những gì bạn thích làm, đi cùng với mục đích và đảm bảo những nhu cầu cơ bản của bạn – thậm chí đi tới thịnh vượng.

Nhưng bước đầu tiên là đơn giản quyết định thực hiện chúng. Quyết định cuộc sống của bạn xứng đáng để bạn có được cả bốn yếu tố này. Bạn không phải đau khổ, thiếu thốn khi làm những gì bạn yêu thích. Bạn không phải làm những việc mà bạn ghét bỏ.

Hãy giành thời gian để suy nghĩ về sự nghiệp, cuộc sống nào sẽ cho phép bạn hài hòa tất cả những yếu tố trên – tất cả chúng đều đi về chung một hướng. Không có sự xung đột. Điều này có thể được làm.

Bài viết này được dich từ bài viết «Enjoying the Journey» trên blog của Steve Pavlina. « Mình » trong bài viết này muốn nói Steve Pavlina.