Hai cây cầu nổi tiếng của New York

Đến với New York bạn không hẳn không thăm cây cầu nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố New York, cầu Brooklyn, một trong 3 cây cầu vượt qua East River nối liền quận Manhattan và quận Brooklyn. Học về ngành cầu đường nhưng chưa bao giờ mình ra được tham gia vào […]