Làm chủ kiến thức cơ bản

Nếu mình có thể nói mình có một sức mạnh vuợt trội, thì đó là khả năng tự mình học rất nhanh. Hơn bất cứ kỹ năng nào khác trong khoảng thời gian dài nhất. Thậm chí khi mình không giỏi về một lĩnh vực nào đó, mình thường có khả năng học nó và […]

Tăng tốc việc học

Chúng ta sống trong thế kỷ không ngừng học hỏi. Nếu bạn chưa nhận ra điều đó thì bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Học nhanh thì quan trọng nhưng chúng ta cũng cần học một cách sáng suốt hơn, cần chọn những thông tin đúng, chỉ có vậy chúng ta có […]