Đạp xe 40km quanh hồ Annecy – Haut Savoie

Nếu bạn nào đến thăm Annecy thì một trong những hoạt động không thể bỏ qua là đạp xe đạp vòng quanh hồ Annecy. Mình đã đến Annecy hai lần, và rất yêu thích thành phố này. Nhưng hoạt động mà mình yêu thích và nhớ nhất là đạp xe đạp vòng quanh hồ Annecy. […]