Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]

Làm ngay lúc này – Phần 2

Baì này viết tiếp bài « Làm ngay lúc này – Phần 1″ 6/Chọn lựa khắt khe Vứt đi mọi thứ làm mất thời gian của bạn. Áp dụng nguyên tắc « Khi bạn đắn đo, hãy vứt bỏ nó đi ». Loại bỏ đăng ký tạp chí không hữu ích. Nếu bạn có tạp chí mà hai […]