6 thói quen xấu nào về tiền làm bạn nghèo đi mỗi ngày ?

6 thói quen xấu nào về tiền làm bạn nghèo đi mỗi ngày ?

Nếu bạn nhận ra bạn đang thực hiện bất kỳ thói quen xấu về tiền bạc mà mình nói trong video này thì cũng đừng trách bản thân. Hầu hết chúng ta không được học những thứ này ở trường và chúng ta không học nó từ cha mẹ. Những người có thói quen tiền bạc tốt thường chỉ học nó bằng thất bại trong cuộc sống và muốn hoàn hiện nó tốt hơn.

Mình cũng đã mắc rất nhiều sai lầm. Rất nhiều điều mình đã nói trong video này là những điều mà mình cần tự nhắc nhở bản thân. Đó là nhận thức và hiểu biết về tài chính để nhận thấy liệu các hành động hàng ngày của bạn có đưa bạn đến gần hơn hay đi xa hơn mục tiêu tài chính của bạn.