Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu hót nhất thị trường Mỹ với lợi nhuận cao chỉ với 5 phút/năm ?

Các bạn muốn đầu tư vào hàng trăm cổ phiếu hót nhất nước Mỹ với lợi nhuận cao hằng năm mà chỉ dành ra 5 phút/năm ? Trong video này mình sẽ chỉ ra cho các bạn một phương pháp mà mình đã áp dụng để đầu tư vào nền kinh tế Mỹ cũng như bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới mà bạn muốn. Việc đầu tư này rất thuận lợi đồng thời lấy của bạn rất ít công sức và thời gian. Đó là đầu tư thông qua các chỉ số. Trước khi chỉ ra cho các bạn cách mà mình đã làm, mình sẽ giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản về Quỹ tương hỗ, quỹ chỉ số và quỹ ETF cũng như ưu và nhược điểm của chúng. Từ đó bạn chọn ra một cách đầu tư thích hợp với chiến lược đầu tư của các bạn.