Day 8: The 10X Rule Làm thế nào để thiết lập mục tiêu 10X

Tác giả tin rằng lý do chính tại sao chúng ta không theo đuổi mục tiêu và thường thất bại để hoàn thành chúng là bởi vì chúng ta không đặt ra mục tiêu đủ lớn ngay từ đầu. Thường chúng ta bị cảnh báo đừng bao giờ thiết lập mục tiêu quá cao. Thực tế là nếu bạn thiết lập mục tiêu thấp bạn sẽ chỉ có kết quả nhỏ.

Những người thất bại trong việc nghĩ lớn đồng nghĩa với việc họ không bao giờ hành động đủ lớn, đủ tần suất hay đủ kiên trì. Bạn thử nghĩ mà xem, bạn có phấn khích hay không khi chỉ có một mục tiêu tầm thường với kết quả tầm thường. Đây chính là lý do vì sao mọi người từ bỏ mục tiêu khi họ gặp khó khăn. Mục tiêu của họ không đủ lớn. Để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn, bạn phải làm cho mục tiêu của bạn đủ lớn để giữ sự chú ý, tập trung của bạn. Mục tiêu thực tế và tầm thường thì luôn luôn làm thất vọng người thiết lập ra chúng người không có khả năng để tái tạo năng lượng cho mục tiêu của họ với những hành động cần thiết.