9 ngành gì mang lại cho bạn cơ hội trở thành triệu phú đô la ?

Trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn suy nghĩ của Dan Lok về 9 ngành có thể làm cho bạn trở thành triệu phú đô la nếu bạn biết cách sử dụng những nguồn lực có sẵn và nắm bắt cơ hội kịp thời.