Tuần làm việc 4 giờ Tim Ferrris

Tuần làm việc 4 giờ thực sự là một cuốn sách kinh điển mà bất kỳ những doanh nhân nào trong thế kỷ 21 nên đọc. Đây là một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến cách mình nhìn nhận về một thế giới mới, cách làm việc mới trong thời đại mới.