Day 3 Think Big: Làm thế nào để tạo sự may mắn trong cuộc sống của bạn ?

Hôm nay chúng ta sẽ nói về một khái niệm rất phức tạp đó là “May mắn”. Một số người may mắn hơn những người khác. Một số người phụ nữ sinh ra đã rất xinh đẹp. Họ không làm điều gì cả, họ đơn giản là may mắn. Một số người dễ dàng có cơ hội để làm lớn trong kinh doanh. Họ đơn giản chỉ là may mắn. Một số người cố gắng rất nhiều, làm việc cật lực nhưng mọi thứ đều không tốt. Điều này dường như không công bằng.