Day 2 Think Big – Làm thế nào để giữ mãi động lực hành động ?

Bạn phải yêu thích những gì bạn làm nếu không bạn sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích những gì bạn làm bạn sẽ làm việc nhiều hơn, bạn sẽ cố gắng nhiều hơn, bạn sẽ trở lên tốt hơn và bạn sẽ yêu thích cuộc sống của bạn nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là hiểu biết công việc kinh doanh của bạn và yêu thích những gì bạn làm, hai điều này giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề.