Dũng cảm là cổng vào

Trong cuốn sách Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, Dr. David Hawkins đã miêu tả cấu trúc trạng thái cảm xúc con người bắt đầu với sự hổ thẹn và tội lỗi cuối cùng dẫn đến hòa bình và những điều sáng tỏ.

Hawkins nói rằng những trạng thái cảm xúc xấu làm chúng ta yếu đuối trong khi những trạng thái cảm xúc tốt làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Và đường chia cắt giữa sự yếu và mạnh mẽ là trạng thái dũng cảm, đó là trạng thái cảm xúc tích cực đầu tiên. Sự dũng cảm chia cắt năng lượng yếu đuối nơi mà chúng ta cảm thấy chúng ta đấu tranh với cuộc sống, tới sức mạnh năng lượng lớn hơn nơi mà chúng ta cảm thấy hòa hợp với cuộc sống.

Như Hawkins viết:

Dũng cảm là một vùng khám phá, sự hoàn thành, sự chịu đựng ngoan cường và sự quyết tâm. Tại mức độ thấp hơn, từ này được nhìn như sự hy vọng, buồn chán, đấu tranh hay sợ hãi nhưng ỏ mức độ của sự dũng cảm, cuộc sống được nhìn một cách đầy hứng thú, đầy thách thức và kích thích…Chướng ngại vật cái đánh bại con người mà sự nhận thức thấp kém của họ đi từ hành động bị kích thích tới trạng thái đầu tiên của sức mạnh thực sự…Đây là nơi mà sự sáng tạo bắt đầu.

Sự dũng cảm là đường chia cắt giữa tính cách yếu đuối và mạnh mẽ. Nếu bạn muốn vượt qua giai đoạn mà nỗi sợ hãi và lo âu là một phần cuộc sống, bạn phải thu về năng lượng của sự dũng cảm. Trong khi trạng thái này chắc chắn không là mức độ tiến hóa cao nhất với bạn, nó là rào cản tích cực đầu tiên khi bạn vượt qua để tới trạng thái cao hơn như là tình yêu, niềm vui và hòa bình. Tại thời điểm này bạn nhìn nhận sự mạo hiểm, hiểu nó và vẫn hành động. Điều này có ảnh hưởng làm thụt lùi sự hiện hữu nỗi sợ hãi trong cuộc sống của bạn, bạn có thể lớn mạnh tới trạng thái cao hơn nơi nhu cầu của bạn dễ dàng được thỏa mãn và nỗi sợ hãi đơn giản trở thành không cần thiết. Bạn nhận ra rằng không có gì ngoài kia làm cho bạn sợ hãi ngoại trừ bạn tự hình thành nó trong trí óc bạn, và bạn học cách làm thế nào để dừng tạo ra nỗi sợ hãi trong bạn. Dũng cảm là một cánh cửa mà bạn trước tiên phải học đối mặt để loại bỏ nỗi sợ hãi của bạn thậm chí chúng vẫn xuất hiện thực sự trong bạn. Bạn càng tránh chúng, bạn tiếp tục làm bạn yếu mềm hơn. Nhưng đối mặt với chúng và chúng sẽ biến mất.

Bài viết này được dịch từ bài viết «Courage is the Gateway» trên blog của Steve Pavlina. Từ « mình » trong bài viết này là Steve Pavlina