Kinh nghiệm của mình về sự sáng tạo

Công việc sáng tạo, dù đó là viết một bài viết, một bài thơ, thiết kế trang web hay những biểu hiện sáng tạo của con người luôn là một trong những hoạt động mình yêu thích. Mình luôn cần một khoảng thời gian để hoàn toàn đưa bản thân đắm mình trong trạng thái […]

Suy nghĩ hay hành động

Cân bằng giữa suy nghĩ và hành động là một thách thức cho nhiều người, đặc biệt khi bạn là doanh nhân. Bạn nên dành ra bao nhiêu thời gian cho suy nghĩ và hành động ? Chúng ta thường nghe thấy điều này « Thiết lập kế hoạch sai tượng tự lập kế hoạch […]

Sống hòa hợp

Bạn có ý định chia nhỏ cuộc sống bạn thành những ô cửa khác nhau ? Sự nghiệp ở đó, quan hệ ở đây, tinh thần ở đó và sức khỏe…à, sức khỏe không ở đây và cũng không ở đó. Hoặc có thể bạn chia nhỏ cuộc sống theo thời gian thay vì không […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]

Đối phó với những người hà khắc

Bạn đối phó thế nào với những người hà khắc, không lý trí hay lạm dụng, đặc biệt là những người ở vị trí có quyền lực và có sự kiểm soát nhất định tới cuộc đời của bạn ? Mình chưa bao giờ gặp một người sống hoàn toàn bằng lý trí. Khả năng […]

Làm chủ cảm xúc

Mình nhận được rất nhiều phản hổi từ bài viết trước về những khó khăn của việc điều khiển suy nghĩ một cách có ý thức theo một hướng nào đó. Đầu tiên, bạn phải nhận ra rằng trong xã hội luôn tồn tại con người và tổ chức rất quan tâm đến việc điều […]