Thế giới của năng lượng

Có lẽ lỗi lầm lớn nhất bạn mắc phải trên con đường lớn mạnh nhận thức là tin rằng bạn sống trong một thế giới vật chất Sự thật không phải vậy. Bạn sống trong một thế giới năng lượng. Vật chất rời rạc. Năng lượng kết nối. Vật chất luôn có sự ngăn cách […]

Sức mạnh của sự rõ ràng

H.L Hunt là người đã đứng dậy từ vỡ nợ trang trại vải bông vào những năm 1930 trở thành một nhà triệu phú khi ống ấy ra đi ở tuổi 1974, được phỏng vấn trong một chương trình ti vi và được hỏi về lời khuyên nào cho người khác muốn thành công. H.L […]

Yêu thích hàng trình bạn đang đi

Nếu bạn làm việc cật lực để hoàn thành mục tiêu nhưng bạn lại không thích hành trình bạn đang đi thì bạn đang bỏ lỡ những điều cốt yếu của cuộc sống. Cam kết vào mục tiêu không có nghĩa là bạn trở thành nô lệ cho những việc mà bạn không thích, và […]