Doanh nhân – Phần 2

Các bạn đọc bài viết « Doanh nhân -Phần 1″ tại đây Phát triển kỹ năng cơ bản Bắt đầu công việc kinh doanh riêng có thể đưa bạn đến việc học nhiều kỹ năng mà bạn chưa có như là: – Quy tắc kinh doanh – Đàm phán hợp đồng – Kế toán – Kỹ […]

Đừng bao giờ đặt lợi nhuận lên hàng đầu

Phần lớn những ý tưởng từ những cuốn sách về kinh doanh đều vô ích. Trực giác và kinh nghiệm mới là hướng dẫn tốt nhất cho bạn. Điều đầu tiên mà một số sách kinh doanh có xu hướng khẳng định là mục đích của việc kinh doanh là kiếm và tăng lợi nhuận. […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]