Bạn là người sợ thất bại ?

Nếu bạn muốn tăng tỷ lệ thành công, bạn phải tăng tỷ lệ thất bại. Thành công đến ít nhất một phần từ khối lượng việc thử sức của bạn. Nếu bạn muốn bán nhiều hàng hơn, bạn phải thực hiện nhiều cuộc gọi tới khách hàng. Một nguyên lý khá đơn giản và tồn […]

Yêu thích hàng trình bạn đang đi

Nếu bạn làm việc cật lực để hoàn thành mục tiêu nhưng bạn lại không thích hành trình bạn đang đi thì bạn đang bỏ lỡ những điều cốt yếu của cuộc sống. Cam kết vào mục tiêu không có nghĩa là bạn trở thành nô lệ cho những việc mà bạn không thích, và […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]

Trách nhiệm cá nhân

Một thách thức khó khăn để hoàn thành mục tiêu là nhận thức được những việc còn lại phải làm và tiếp tục thực hiện mục tiêu đó. Biết bao nhiêu lần bạn thiết lập mục tiêu, bắt đầu thực hiện việc với dự định tốt và sau một thời gian, bạn nhận ra mục […]

Đối phó với những người hà khắc

Bạn đối phó thế nào với những người hà khắc, không lý trí hay lạm dụng, đặc biệt là những người ở vị trí có quyền lực và có sự kiểm soát nhất định tới cuộc đời của bạn ? Mình chưa bao giờ gặp một người sống hoàn toàn bằng lý trí. Khả năng […]

Đừng chết đi với ước mơ vẫn ở trong bạn

Đừng chết đi với ước mơ vẫn ở trong bạn Bạn hiện tại sống một lối sống thoải mái và có nhiều tài sản đến mức nào ? Làm thế nào bạn có thể chứng minh rằng bạn đang làm những việc khiến bạn thực sự hạnh phúc nếu điều đó có thể gây nguy […]

Kế hoạch những công việc ưu tiên của bạn

Bạn có thể quen với ý tưởng thiết lập các ưu tiên. Bạn nhìn vào danh sách công việc hay nhiệm vụ sắp xếp theo trình tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Sau đó bạn tập trung vào việc làm những công việc quan trọng nhất trước khi xử lý những […]

Làm chủ cảm xúc

Mình nhận được rất nhiều phản hổi từ bài viết trước về những khó khăn của việc điều khiển suy nghĩ một cách có ý thức theo một hướng nào đó. Đầu tiên, bạn phải nhận ra rằng trong xã hội luôn tồn tại con người và tổ chức rất quan tâm đến việc điều […]

Bạn cần có gì để cảm thấy được an toàn ?

Một giá trí dường như cản trở rất nhiều người hoàn thành mục tiêu lớn là sự cần thiết được đảm bảo an toàn. An toàn là cảm giác chắc chắn rằng mọi thứ đều tốt và tất cả những nhu cầu cơ bản đều được cung cấp. Nhìn bề ngoài điều này không có […]